Business hrou

Plavba finančním světem

U nás děti poznávají nejen toky peněz,
ale i svá podnikavá Já

Od finanční gramotnosti přes soft skills až po podnikatelské vnímání. Právě tudy vede trasa pravidelné Plavby finančním světem. Lodivodi našich vzdělávacích korábů učí vyznat se v něm tak univerzálně a spolehlivě, jako se minulé generace lodivodů orientovaly dle hvězd.

Ke konci naší společné Plavby probíhá víkendová akce, kterou pod vedením našich lodivodů organizují právě účastníci – děti ve věku od 11 do 15 let – a jako úplné završení našeho několikaměsíčního putování předstoupí před své rodiče a sdělí jim své zážitky z cest.

VÍME, KUDY POPLUJEME

Poté, co si zmapujeme základní ekonomické poučky a finanční produkty, odrazíme se od základů tržního systému. Cestou nabereme řadu cenných zkušeností a obohatíme se o užitečné dovednosti, jejichž nositelé vládnou širým oceánům moderní doby: schopnost argumentace, umění prezentace, techniky úspěšného vyjednávání, smysl pro týmovou spolupráci i celková podnikatelská mentalita.

Cílem výpravy je společný víkend, který zorganizují právě naši svěřenci. To na nich bude naplánovat program, dohodnout ubytování, zajistit stravování i cestu, sestavit rozpočet akce. To oni předstoupí před své rodiče, aby ukázali, co všechno na naší výpravě zvládli a zažili. Samozřejmě s naší pomocí, pod vedením zkušených lektorů a mentorů. Ti aktivně pracují jak s jednotlivci, tak s povahou a dynamikou celé skupiny.

VÍME, PROČ TO DĚLÁME

Na základě svých zkušeností věříme, že aktivity typu Plavby finančním světem mohou znamenat jeden z klíčových okamžiků v životě moderního člověka. Možná právě u nás Vaše děti začnou o penězích přemýšlet způsobem, který jim jednou umožní odolat nevýhodné půjčce, investovat správným směrem, nebo si včas zajistit podmínky pro pasivní příjem…

 

A možná právě u nás v sobě objeví talent pro budoucí profesní uplatnění nebo pro své podnikavé Já. Také o to tu totiž usilujeme: O probuzení touhy po osobnostním rozvoji, ať už jde o poznávání sebe sama a zvyšování sebevědomí nebo o tříbení úspěšné komunikace, prezentačních dovedností či fungování v kolektivu.

 

Ve vodách finančního vzdělávání rozhodně nejsme žádnými nováčky a stojí za námi silné entity, jako jsou například lídr na trhu práce a vzdělávání LMC, Americké centrum a Velvyslanectví USA v České republice nebo vybrané základní a střední školy.

DOPORUČUJEME NEOTÁLET

Ze své osobní a edukační praxe víme s jistotou, že čím dříve se dítě s finančním světem setká, tím lépe. Plavba finančním světem je navíc koncipována tak, aby zvýšila úspěch studia na střední škole a ucházení se o něj (ideální věk členů skupinky je od 11 do 15 let).

Scházíme se jednou týdně na 90 minut v odpoledních a podvečerních hodinách, ve skupinkách dostatečně úzkých na to, abychom se mohli plně věnovat každému členovi naší skupinky. Doporučujeme proto vyplnit přihlášku co nejdříve. Skupinek otevíráme hned několik, zájem o ně však bývá vyšší, než jsou kapacity, které můžeme nabídnout. Nehledě na to, že čím dříve přijdete, tím pohodlnější termíny Vám budeme moci nabídnout…

Vyplňte přihlášku