Business hrou

Pravidla cashflow

Příprava před hraním:

1) zvolte si Bankéře
2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku
3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys a herní kostky
4) Bankéř nechá hráče vytáhnout si své profese, ti si zapíší všechny údaje do Cashflow listu a kartičky s profesemi vrátí Bankéřovi
5) Bankéř rozdá hráčům peníze – vždy součet jejich úspor + jedno jejich cashflow
6) Všichni hráči si zvolí svůj Sen na herní ploše Rychlodráhy
7) Všichni hráči umístí své figurky na Start a začíná se hrát

Rady do začátku:

1) K opuštění Krysího závodu je potřeba mít pasivní příjem vyšší než celkové výdaje – snaž se vždy si
zvyšovat svůj pasivní příjem!
2) Abys získal pasivní příjem, kupuj Příležitosti, které poskytují pozitivní tok peněz
3) Vždy si pečlivě přečti celé podmínky na kartičce Příležitost, Trh a Nicotnost
4) Kontroluj své výdaje a měsíční tok peněz (cashflow)
5) Přizpůsobuj svou strategii současnému stavu na trhu

Samotná herní pravidla:

Hra Cashflow 101 má dvě části – Krysí závod, kde hráč začíná, a Rychlodráha, na které je umístěn Sen všech hráčů. Tvůj cíl je opustit Krysí závod, přejít na Rychlodráhu a koupit si svůj zvolený Sen. Toho docílíš jedině tak, že si budeš budovat svůj pasivní příjem tak, aby převýšil tvé celkové výdaje (tedy samotné pasivní
příjmy budou financovat tvůj život bez ohledu na výplatu).
Hraje se podobně jako Monopoly, tedy házením kostky a figurky hráčů pohybují po desce a potkávají je různé situace – výplaty, investiční příležitosti apod. Narozdíl od Monopolů ale nehrají hráči proti sobě a nemají za úkol zlikvidovat všechny ostatní hráče, naopak si mohou navzájem pomáhat (například prodejem kartičky Příležitost).

Kartičky a pole:

Výplata – Když hráč projde nebo stoupne na pole „Výplata“, získává své měsíční cashflow. Musí si však o něj říct, jinak to propadá! Je to hlavní zdroj peněz v počátku hry.

Příležitost – Dělí se na malé a velké. Malé příležitosti jdou do výše $5.000, velké začínají od $6.000. Jedná se o hlavní koření celé hry, hráč se dostává k různým příležitostem investovat své peníze do akcií, nemovitostí a byznysů. Některé kartičky Příležitost mohou být prodány ostatním hráčům.

Trh – Trhové kartičky informují o dění na trhu a přímo tak ovlivňují kartičky Příležitost. Například ceny akcií, možnost prodat rozjetý byznys nebo byty v domě.
Nicotnosti – Jedná se o nečekané a často zbytečné výdaje, kterými si lidé dělají radost. Může jít například o kafe s přáteli, ale také o nový motorový člun. Nicotnosti si hráč musí koupit, když na ně stoupne. V případě, že hráč nemá dostatek peněz na zaplacení Nicotnosti, musí si půjčit od Bankéře.

Dobročinnost – Toto je volitelné pole na Krysím závodě. Pokud hráč daruje 10% svého celkového příjmu charitě (Bankéři), další tři kola může házet dvěma kostkami a tudíž by se teoreticky měl pohybovat rychleji a získávat tak častěji Výplatu.

Dítě – Narodilo se ti dítě! To mimo jiné přináší velké výdaje do rozpočtu. Každý hráč může mít maximálně 3děti, u každé profese jsou jiné výdaje na dítě.

Propuštění – Byl jsi propuštěn z práce! Dvě kola nehraješ a ještě musíš zaplatit své životní náklady – jedny tvé celkové Výdaje.

Bankovní půjčky a hypotéky:

Bankovní půjčky (úvěry) – Bankéř ti může kdykoliv půjčit libovolné množství peněz (vždy však v řádech tisíců dolarů), které pak můžeš kdykoliv splatit. Z celé půjčky si Bankéř bere 10% úrok, který se započítává do tvých celkových Výdajů. Když ti Bankéř předá peníze, zapíšeš si částku do svých Pasiv na Cashflow listu, do Výdajů připíšeš 10%ní výdaj a přepočítáš celkové Výdaje a Měsíční cashflow.

Hypotéka – Při koupi domu můžeš využít bankovní záruky za nemovitost v libovolné výši za úrok, který platíš donekonečna dokud není částka celá splacena. Hypotéka se do Cashflow listu zapisuje stejně jako bankovní půjčka.

Herní Cashflow list:

Tohle je Cashflow list, který se dělí na Hospodářskou výsledovku a Bilanční rozvahu. Je to papír, na který si hráč zapisuje celý svůj finanční život v této hře. Všimni si, že je naprosto stejný, jako kartička s profesí, kterou sis před začátkem hraní vytáhl. Dole jsou aktiva a pasiva, vlevo nahoře příjmy a výdaje. Pamatuj, že aktiva vždy tvoří příjmy a pasiva vždy tvoří výdaje. Proto tvým úkolem by mělo být zvyšovat si svá aktiva a snižovat svá pasiva. Jak se toho dá docílit: vytvořil jsem vzorový příklad na druhém cashflow listu – je to případ lékaře, který investoval do nějakých akcií, koupil si jeden menší nájemní dům a rozjel si vlastní byznys v podobě myčky aut. Všechna tři aktiva mu vynášejí peníze. Na druhé straně, tento lékař stále splácí své auto a hypotéku na svůj vlastní dům. Jeho situace je ale tak dobrá, že jeho investorské aktivity mu zajistily finanční nezávislost na jeho mzdě. Jak to dokázal? Své výdaje má totiž menší než je jeho pasivní příjem, proto i kdyby přestal pracovat, tak ho jeho pasivní příjem uživí. A přesně o tom je celá podstata hry Cashflow 101.

Výsledovka

 

Nákup akcií:

Akcie

Vzal sis kartičku Příležitost a tato ti nabízí nákup akcií. Na obrázku uvidíš nahoře název firmy, od které akcii nakupuješ. Zkratka, takzvaný ticker, což je zkrácené označení akcie na trhu. Pod názvem je krátký popis nebo “příběh”, co se vlastně děje. Pod příběhem je vždy omezení, kdo může akcii koupit nebo prodat. Poslední dva údaje jsou asi nejdůležitější – aktuální dnešní cena této akcie a očekávané cenové rozmezí této akcie.

V našem případě se tedy jedná o akcie nějaké farmaceutické společnosti, která možná vymyslí nový lék a její akcie poletí nahoru. Pouze ty, jako investor, máš nyní možnost koupit akcie této společnosti, koupit můžeš neomezené množství. Zato všichni ostatní mohou za aktuální cenu prodávat, to je v tomto případě $5. Akcie neslibuje žádné dividendy, ale analytici odhadli cenové rozmezí této akcie na $5-40 / akcii! To znamená, že se k tobě informace dostala ještě zatepla a cena zatím nevyrostla. A jestliže je cena na zatím nejnižším bodě cenového rozmezí, pak je ideální čas nakupovat!

Nákup nemovitosti:

U kartiček Příležitost, která nabízí možnosti koupi nějaké nemovitosti, je to podobné jako s akciemi. Vždy je tam nadpis, o jakou nemovitost se jedná, krátký popis této nemovitosti, cenové rozpětí této nemovitosti a následně dvě možnosti její zakoupení. Buďto uhradíš celou zálohu (platba v hotovosti) hotově, tedy v tomto případě $5.000, anebo v případě kdybychom měli na ruce třeba jen $1.000   Pak si půjčím od banky $4.000 s tím, že musím dát 10% výši půjčené částky do výdajů tj. $400. Jediné co vždy platím při koupi nemovitosti je platba v hotovosti! Hypoteční splátky jsou započítané do měsíčního toku peněz.Nemovitost

 

Kartička Nicotnost:

Kartičky Nicotnost představují malé věci v našich životech, které si jednoduše neumíme odepřít a prostě si je musíme koupit – stejně jako ve hře. Nicotnosti jsou povinné zaplatit Bankéři, nepřinášejí žádný investiční majetek. Pokud nemáte na zaplacení Nicotnosti, musíte si půjčit od Bankéře.

Nicotnosti

Kartička Trh:

Trhové kartičky určují, jak se daří Vašim investicím. Objevují se zde kupci se zájmem o domy, podnikání a pozemky. Někdy Trh určuje i dění na akciové burze. Jednoduše řečeno, jde o velmi důležitou informaci pro další investiční rozhodování.

Trh

 

>>>>>  PRAVIDLA KE STAŽENÍ V PDF  <<<<<

 

 

 

šipka zpět 1000x1000 transparent